Ten typeform nie akceptuje nowych odpowiedzi
Udało się zebrać dostateczną liczbę odpowiedzi. Dziękuję